Wat is soulvability

Wie enigszins marketing of bedrijfseconomisch is onderlegd denkt bij het horen van de term waarschijnlijk gelijk  “solvabiliteit”. Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen van een bedrijf en het vreemde vermogen, vermogen (geld) dat door externe partijen is ingebracht. Als de solvabiliteit hoog is, is er relatief veel eigen vermogen in het bedrijf en bij een lage solvabiliteit is het meeste vermogen afkomstig van externe entiteiten, bijvoorbeeld banken of durfkapitaalverstrekkers. In dit laatste geval zal een bedrijf, bij liquidatie, onvoldoende eigen middelen cq. vermogen hebben om de verschaffers van het vreemde vermogen hun leningen terug te kunnen betalen. Zo’n bedrijf wordt niet als stabiel beschouwd en zal daardoor ook weinig vertrouwen wekken bij leveranciers en afnemers.

De Merkaba

Bij SOULvability geldt min of meer hetzelfde. Je zou SOULvability kunnen omschrijven als de verhouding tussen je authentieke bewustzijn (eigen vermogen), en externe invloeden en overtuigingen (vreemd vermogen). Zeg maar, de invloeden van de buitenwereld. Als je SOULvability hoog is, handel je vanuit een intrinsieke eigenheid. Als hij laag is, laat je je gemakkelijk beïnvloeden door je omgeving. Dan is je leven extern lotsbepaald. Het behoeft denk ik weinig uitleg, dat leven vanuit een autonome innerlijke kracht meer stabiliteit en richting geeft.

Hoe verhoog je je SOULvability?
Hoe kun je ervoor zorgen dat je meer vanuit deze autonome innerlijke kracht kunt gaan leven?

Hieronder staan drie stappen omschreven die naar eigen mening leiden tot een hogere SOULvability.

Stap 1. Wordt bewust

Het is allereerst belangrijk om bewust te worden. Bewust van de buitenwereld en de invloed die deze buitenwereld op jou (en je innerlijke wereld) kan hebben. En bewust van jezelf. Van je eigen kracht.

Je bewust worden van de buitenwereld houdt in dat je je realiseert hoe deze wereld werkt. Welke krachten er in de wereld spelen en op welke manier je erdoor wordt beïnvloed. Bijvoorbeeld, welke rol speelt reclame? Of propaganda? Vertellen politici de waarheid? En zo neen, waarom niet? Wat proberen ze te verbergen? Wie bepaalt de normen en waarden? Hoe werkt religie? Welke rol speelt geld? En bezit? Hoe belangrijk is het uiterlijk? Wat wordt van mij verwacht? Et cetera. En welke verbanden zijn er te onderkennen tussen de schijnbaar op zich zelf staande aspecten van de buitenwereld?

Belangrijker nog dan je bewust zijn van de buitenwereld is je bewust worden van je binnenwereld. Wie ben ik? Wat drijft mij? Wat is mijn passie? Wat vind ik leuk? Wat is mijn pijn? Wat zijn mijn talenten? Waar liggen mijn grenzen? Wat voel ik, ervaar ik? Ben ik verbonden met de buitenwereld, of juist afgescheiden? Ben ik slechts een fysiek lichaam? Of ben ik een energetisch wezen? Of nog anders?

Stap 2. Neem verantwoordelijkheid

Als je in je autonome innerlijke kracht staat, neem je het roer van je leven in eigen hand. Je bent geen slachtoffer van omstandigheden, noch “overkomen” jou allerlei gebeurtenissen. Neen, je doet het allemaal zèlf. Jij bent de actor. Jij bent de schepper, de schepper van je eigen werkelijkheid. Als je het goddelijke in jezelf kunt zien en accepteren, accepteer je ook de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat: je bent co-creator! Je bent mede-schepper van de werkelijkheid.
Geen slachtoffer of toeschouwer. Er is geen excuus meer om niet gelukkig te zijn. Om niet te doen wat jij belangrijk vindt. Om niet jouw steentje bij te dragen aan een betere wereld voor allen. Je bent een onmisbaar deel van het collectief bewustzijn en je hebt de mogelijkheid – neem de verplichting – om dit collectief bewustzijn op een hoger (trillings-) niveau te brengen: het butterfly-effect, waarin het effect van de beweging van de vleugels van een enkele vlinder een dusdanige invloed in de atmosfeer teweeg kan hebben, dat dit kan leiden tot het ontstaan van een tornado, duizenden kilometers verderop. Wij zijn allen goddelijke vlinders!!

Stap 3. Omarm je angst

Zonder het te realiseren ligt angst aan de grondslag van de meeste beslissingen die worden genomen. Zowel op het individuele als op het collectieve vlak. Het is de drijfveer om “zaken onder controle” te willen houden en “strategisch” te denken. En de angst wordt daarbij ook nog eens uitvergroot, doordat collectief wordt gefocust op het negatieve. Sla de kranten er maar eens op na, of leg uw oor te luisteren bij de coffee-corner op kantoor.

De buitenwereld en het externe vermogen.
Is het je al eens opgevallen dat de aanleiding voor al deze angst ligt in de buitenwereld. Het externe vermogen. Het zorgt voor angsten voor zaken waar je eigenlijk helemaal niet bang voor hoeft te zijn, of voor angsten voor gebeurtenissen die je toch niet kunt voorkomen. We zijn bang voor terroristen, bang voor economische crises, bang voor oorlog ergens ver weg. We zijn bang om niet voor vol te worden aangezien. Uitgesloten te worden. Bang dat we onze hypotheek niet meer kunnen betalen. Bang dat we dit jaar niet op wintersport kunnen. Bang dat we er zonder iPhone14 niet bij horen. We laten onze gemoedstoestand bepalen door de buitenwereld. En dan niet eens de buitenwereld zoals die werkelijk is, maar de buitenwereld zoals wij dènken dat hij is. Hierdoor stappen we in de fuik door onszelf te verloochenen en een spel te spelen, waar we eigenlijk het liefst de regels van zouden willen veranderen. Maar we hebben de regels zelf gedefinieerd en geformuleerd en houden ze elke dag weer in stand

De aanleiding voor de angst ligt dan weliswaar in de buitenwereld, de óórzaak ligt in de binnenwereld. In het eigen vermogen. Angst los je niet op door aan symptoombestrijding te doen. Angst los je op door je eigen vermogen te vergroten. Door haar oorzaken te benoemen en in het licht te zetten. En liefde te geven. Door jezelf en je zwakheden en pijn te accepteren. Dan ontstaat ruimte. En uit die ruimte ontstaat vertrouwen. Stel je eens voor hoe het is om in vertrouwen te leven in plaats vanuit angst. Stel je eens voor hoe de samenleving eruit zou zien als zij gebaseerd zou zijn op vertrouwen.

We hopen je met Soulvability zowel in je buiten  – als binnenwereld een leidraad aan te reiken waarin u door je hart te openen, meer op jouw innerlijke kompas kunt varen en jezelf en jouw omgeving steeds minder gehinderd ziet door invloeden van buitenaf.

Sterker nog, je zult de buitenwereld op een positieve manier gaan beïnvloeden en een inspirator worden voor jouw omgeving.

Samen hopen we door meer bewustwording van de vijfde dimensie van liefde en verbinding, het vanuit angst denken in stand houden van het 3D denken in de derde of vierde dimensie los te mogen laten en in je kracht te komen en de daarbij behorende verantwoordelijkheid te kunnen dragen; en door te delen om bij het zware proces van het omarmen van de angst ervaringen uit te wisselen en transformeren.

-Chris den Daas-

-Paul van der Sluijs-

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *