Biden misbruikt de FBI als wapen om politieke tegenstanders uit te schakelen

Zou het niet heerlijk zijn om morgen wakker te worden en dat alles weer zo zou zijn zoals we het achterlieten in 2019?  Nederland aan de vooravond van 11 september 2022. Vanaf een feestelijk Lowlands-terrein is ook bij Geert Mak geen reden voor uitbundigheid, wanneer hij wordt geïnterviewd voor de podcast ‘Europa draait door’. Volgens hem gingen we namelijk de laatste ‘normale’ zomer in en zullen we in de aanloop naar 2030 zo vaak met opgeklopte crises te maken krijgen dat het ons zal duizelen. Kunnen we het tij nog keren of zijn er eenvoudigweg te weinig mensen die zich bewust worden van waar de bedreiging vandaan komt. Dat het dus zo goed als zeker is dat de wereld er voorgoed anders uit zal gaan zien. Ik denk dat Geert Mak daar meer gelijk in gaat krijgen dan hij kon vermoeden. Wat is namelijk het geval? Op dit moment speelt zich een preventieve machtsovername, een consolidatiecoup, af van een omvang die zijn weerga niet kent. Deze coup vindt plaats in Amerika, maar is een weerspiegeling van wat er op deze planeet gebeurt. De gevolgen zullen dusdanige proporties hebben dat de uitrol van event 201 een schrammetje zal zijn in vergelijking met de psychische wond die het komende event van chaos (door een mix van algehele schaarste en armoede, onteigening, klimaatterreur, desinformatie, polarisatie en oorlog op vele fronten) voor velen in petto heeft, indien we Klauss zijn Great Reset gunnen. De afgelopen 2 jaar Corona ellende waren slechts het entrée. President Joe Biden trapte af met zijn opruiende speech, waarin hij zo goed als de helft van de stemgerechtigden (en hun familie) tot vijand van de staat bombardeerde. Niet zo heel lang daarna, deed in eigen land justitieminister Yeşilgöz ook een Bidentje, en paste de *BBB doctrine tot de Nederlandse bevolking. Althans het regering kritische deel:

“Te lang hebben wij met elkaar gedacht: geef complottheorieën en ondermijnende uitlatingen maar geen aandacht. Dan wordt het niet groter, en gaat het wel weg. Maar dat is niet waar,” zei Yeşilgöz.

Dat die ‘complottheorieën’ regelmatig waar blijken te zijn en dat ze wellicht daarom blijven bestaan is volgens de minister onwelriekende reuzel dat zelfs de Tweede Kamer binnen weet te sijpelen.

In de divide et impera  verdeel-en-heers-strategie, die wij in recente jaren in toenemende mate onder het geweld van de gepolitiseerde mainstream roeptoeters en hun talkingheads hebben moeten verduren, zal de inzet alleen nog maar verder worden verhoogd. Professionele contacten, vrienden en families zullen nog verder onder druk komen te staan door de verdeeldheid waarmee we worden geïnjecteerd. Daar zullen geen misverstanden meer over bestaan, reken daar maar op.  Het is begonnen, de fluwelen handschoentjes zijn uit. Wat nu gaande is in de VS, was de  inspiratie voor de titel van dit artikel, en zal heel snel deze kant op komen naar een theater bij u in de buurt.

In de politieke arena van de VS woedt er momenteel een stille burgeroorlog, die zich vooralsnog alleen maar onderhuids en in de gedachten van de meeste Amerikanen af speelt. Dit heeft eerst en vooral te maken met de verdachtmaking van wat een door de Biden administratie vaak gebezigde term is, namelijk “Domestic terrorist” Een kwalijke vorm van non verbaal geweld om van iedereen een politieke dissident te maken die zich uit durft te spreken tegen het huidige Biden regime. Of je nu ouders bent die hun zorg uitspreken over de vorm van onderwijs die hun kinderen krijgen, of wie zich uitspreekt over de radicaal linkse weg richting Marxisme die hun land is ingeslagen. Of je nu Trump supporter bent of niet, dat dit simpele feit je het label domestic (huis, tuin en keuken) terrorist krijgt opgelegd zou in een normaal land met een normale democratie ondenkbaar zijn. Maar niet in het geval van deze regering die iedereen demoniseert die niet in “Lockstep” (dus in de pas loopt) met hun extreem linkse agenda die vergelijkingen toont met die van de NSDAP. Zo werden bijvoorbeeld ouders die kritische vragen stelden tijdens schoolbestuursvergaderingen, als bedreiging voor de nationale veiligheid vervolgd  en aangeklaagd als staatsgevaarlijk middels de Amerikaanse Patriot Act.  De procureur generaal (een democraat) stelde een officiële klacht op  van geweld en intimidatie tijdens de vergadering aan de ouders, die direct werd overgenomen in een brief van het schoolbestuur. Met het memorandum werd er een persbericht uit gezonden dat de nationale veiligheidsafdeling betrokken is bij het targeten van deze staatsgevaarlijke elementen. Inderdaad gaat er ergens al een belletje rinkelen? Ook hier in Nederland is er een transhumane paradigmashift gaande van de criminalisering van alles dat voorheen normaal was. Tot voor kort was je ojnschuldig wanneer je vlees at, dronk, reisde, de verwarming aanzette, een boerenbedrijf runde. Nu drijft dat alles de overheid tot verwoestende besluiten: Weg met vlees, vliegen, vee, warmte, mobiliteit en iedereen die daar wat van vindt. Alles moet worden begrensd, verboden, afgezwakt, gecensureerd en gecanceld dat niet als één maaiveld van eenheidsworst met de neuzen dezelfde kant op (weg)kijkt. We verdwalen in een labyrint van dwalende en ondemocratische overheidsbesluiten.
Net als hier wordt de politieke weerstand tegen deze vrijheidsberoving door de waarheid geweld aan te doen en hen die de waarheid spreken tot haat en desinformatieverspreiders te framen en veelplegers van criminele feiten omdat met het verdwijnen van hun betrouwbaarheid hun geloofwaardigheid al helemaal niet meer op krediet hoeft te rekenen. We weten allemaal wie dit zijn, in eigen land maar ook in de VS. Resultaat, een angstige, verwarde en of gedemoraliseerde bevolking, die elkaar onderling ook niet meer vertrouwen.

Van de criminalisering en de haatcampagnes die jaren achter elkaar 24/7 tegen hem gericht waren en overigens niet zonder effect bij het grote publiek, heeft Trump ooit zelf gezegd:
Ze komen niet voor mij, ze komen voor jullie. Ik staat alleen maar in de weg.

De politisering van een overheidsorgaan als de FBI is een zorgelijke ontwikkeling. Klokkenluiders, goede mensen binnen de FBI trekken hard aan de bel maar durven dit niet publiekelijk omdat de consekwentie zal zijn dat ze zelf “getrumpt” zullen worden met alle gevolgen die horen bij een `vijand van de staat behandeling´. De FBI top, die liegt tijdens verhoren. Die Trump bespioneerden tijdens zijn presidents campagne en zelfs daarna.. Maar dat is dan geen daad van domestisch terrorisme. Om het nog maar niet te hebben over de afwikkeling van Hillary Clintons e-mail affaire en de laptop van Hunter Biden. Als ze daar net zo bovenop hadden gezeten als de Witte Huis documenten van Trump, dan had alle ellende voorkomen kunnen worden, die deze opzettelijke ontwrichting van de samenleving wereldwijd, blijkbaar moet overkomen om de machten in de wereld te centraliseren.
Wat wel gewoon kan is dat diezelfde FBI de ongekende stap nam om zonder waarschuwing vooraf het huis van een voormalige president van de Verenigde Staten binnen te vallen. Een primeur want voor het eerst in de geschiedenis. En niet zomaar een ex president, maar ook nog eens de meest waarschijnlijke kandidaat van de Republikeinen, de politieke competitie voor de volgende presidentsverkiezing in 2024.  Dit is een schandelijke demonstratie van misbruik van machtsinstrumenten voor eigen gewin, zonder dat hiermee het publiek belang is gediend. Vervolgens houdt de DOJ informatie achter die transparantie zouden kunnen geven over de aanleiding van deze acties. Los van het selectief lekken aan het federale mainstream nieuws, van informatie die verdenking wekken zonder enige context. Zoals het bespelen van de publieke opinie dat Trump in het bezit zou zijn van staatsgeheimen die de lanceercodes van het nucleaire arsenaal zouden bevatten. Bron: “betrokkenen” bij het onderzoek. Dus waarom niet gelijk het hele onderzoek openbaar maken voor het publiek?  Tot dusver kwam er maar geen echt duidelijke reden naar buiten waarom dit groot en opzichtig machtsvertoon in Mara Lago nou zo nodig was. Lanceercodes zijn na een dag al gedateerd en vormden geen enkele bedreiging, al hádden ze die gevonden. Bovendien werkte Trump volledig mee aan het onderzoek, zonder het onderzoek te belemmeren. Ondanks dat vaardigde de procureur generaal hoogstpersoonlijk een dwangbevel uit tot buitensporige en onvoorwaardelijke toegang tot de privé vertrekken van Donald Trump en zijn familie. Het vertrouwen van het is publiek is hierdoor ernstig geschaad. Het buro heeft puur politiek gemotiveerd, meerdere rechtszaken aangespannen tegen Republikeinen om puur die reden. Ze hebben kunstmatig statistieken opgeblazen over bedreiging, intimidatie en extremisme door bezorgde burgers die opstonden tegen provocerende en vrijheidsbeperkende dwangmaatregelen . Deze informatie komt van FBI klokkenluiders die vertelden dat de cijfers opzettelijk behoorlijk zijn aangedikt. Er zijn middelen voor terrorismebestrijding gebruikt om ouders monddood te maken nadat zij zich tijdens vergaderingen van het schoolbestuur hadden uitgesproken tegen het nieuwe beleid en extreem linkse denkbeelden die via de lesstof in de koppies van de leerlingen werden geplant.

Iets waar FBI klokkenluiders ook mee naar buiten zijn gekomen. De afdeling vervolgde en onderzocht ook selectief politieke tegenstanders van de regering-Biden. Er is ook een patroon ontstaan ​​van procureur-generaal Garland die zaken tegen politieke tegenstanders probeert aan te spannen door middel van lekken naar bevriende mediabronnen in plaats van de rechtszaal. Deze acties ondermijnen niet alleen de missie van het departement, ze schenden ook de meest fundamentele principes van het land. Daarom is het van cruciaal belang om toegang te krijgen tot de niet-geredigeerde beëdigde verklaringen. We moeten beginnen met het proces om er voor te zorgen dat dit agentschap en daarmee verbonden heerschap  verantwoording gaat afleggen voor hun acties. Ik pleit voor steun voor de resolutie.
Aldus republikeinse afgevaardigde Jim Jordan tijdens een hoorzitting van het Justitieel Comité.

It’s over. Trump indictment imminent! We’ve got em!!
Een aardige opsomming van het sentiment dat door overwegend links liberaal gekleurde media de boventoon voerde, dankzij uit de FBi en onderzoekscommisie gelekte titbits die achteraf vooral op speculatie bleken gebaseerd

‘Accuse the other side of thát which you are guilty’  – Saul Alinsky

Dit is luid en duidelijk toch!? En maar roepen dat Trump een dictator was. De FBI (de Fed’s) die al in de regeringsperiode van President Trump, samen met de federale media (mogen we onderhand wel stellen) en de Federale Bank, als een soort onstuitbaar moerasmonster een onvermoeibare heksenjacht heeft geopend op het karakter en de kredietwaardigheid van de persoon Donald Trump en de mensen om hem heen.  Je mag vinden van Donald Trump wat je wil. Hoe meer je jezelf afhankelijk hebt gemaakt van de beeldvorming die deze moeraswezens al decennia lang via jouw TV, ether en brievenbus over ons uit storten, hoe negatiever dat beeld zal zijn. Die mag je uiteraard noteren als een persoonlijke opinie, maar wat niet te ontkennen valt is Biden’s persoonlijke FBI en het Amerikaanse Ministerie van Justitie en hun massale vervolging van vooraanstaande Republikeinen. En dat zijn niet alleen mensen in de senaat. Maar op alle prominente plekken binnen de Amerikaanse samenleving, gaan die allemaal worden gedagvaard. Wat we hier zien is een compleet gepolitiseerde partij-justitie. Die corrupte democraten ontziet en enkel nog maar verdachten target die republikeins zijn. Vrouwe justitia is niet langer blind. Dit zijn praktijken die we tot voor kort alleen nog maar in landen zagen met een tiranniek bewind. Menigeen die weleens of misschien zelfs regelmatig namens Amnesty International een brief schreef aan een dergelijk bewind, zal dit herkennen. Het is een hellend vlak dat eenmaal betreden, alleen nog maar bergafwaarts kan gaan.

It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong    – Voltaire

In het geval van Biden was dat hellend vlak al veel eerder betreden, maar nu trekt hij dus een complete natie met zich mee en is hij daarom wellicht de perfecte kandidaat voor de genocidale elite.  Het maakt ze niet uit dat hij zo dement is als een deur, zolang hij nog maar in staat is om een achterbakse aanval uit te voeren op de grote politieke rivaal voor de verkiezingen van 2024. Alle registers worden opengetrokken om Trump te ruïneren, zodat hijzelf, zijn imago en zijn entourage bankroet gaan. Waardoor de Don daarmee campagnematig uit de race ligt. Echt een democratische actie, waar de volksvertegenwoordiging mee gediend is, maar niet heus.


https://youtu.be/Fu05JrrVuq0

De frontale aanval op de voormalige president van de VS is geopend terwijl de ‘real suspects’ Hillary C., Barack O. en Joe B. véél meer hebben uitgevreten pp. En daarmee doel ik alleen nog maar op alles dat aan de beerput is ontsnapt. De aanleiding hiervoor is natuurlijk de officieuze retoriek rondom J6. Het schijnproces was net zo eenzijdig en tegenstrijdig als de verslaggeving en de schijncoup van de bestorming van het Capitool zelf. De boodschap aan het Amerikaanse volk is overduidelijk dat dit een politieke zuivering is. Niets meer, niets minder. En de Biden-administratie gebruikt het DOJ (Department of Justice), de FBI én zelfs de IRS bij het inhuren van maar liefst 87.000 nieuwe handhavers en gerechtsdeurwaarders. Enige nuance is hier wel op van toepassing: deze handhavers starten niet van vandaag op morgen, maar zullen in de loop van de komende weken tot eind 2030 instromen en te werk worden gesteld. 87.000 IRS-agenten die  geen ander doel voor ogen hebben dan een politieke zuivering van hun politieke oppositie en hen bestempelen als binnenlandse, extreme terroristen. Ernstige bedreigingen voor de democratie zelf zelfs.

Je mag dus wel stellen dat de bovenlaag van de FBI op zijn minst moreel corrupt is, omdat zij zich laten gebruiken als dommekracht door iemand die zo ontspoord en gevaarlijk is als Joe Biden. Biden, die potentieel 150 miljoen landgenoten wil vervolgen wanneer er enig vermoeden bestaat dat ze niet voor hem staan te juichen. Dit soort paranoïde gedrag, bij een onzekere leider, hebben we meer gezien in de geschiedenis, en telkens eindigde dat op de zwartste pagina’s van de menselijke geschiedenis. Vergis je niet, ook de huidige FBI, DOJ en zwaarbewapende belastinginspecteurs passen in die enge metafoor. De vraag is, hebben de meeste mensen tijdens de geschiedenisles liggen slapen?

Dus wat is het motief voor de FBI om hier aan mee te werken? Jason Leopold Bloomberg, die hier een mooi artikel over schreef, diende een verzoek om vrijheid van informatie in, de Amerikaanse versie van een WOB verzoek, omdat hij wilde weten welke bedreigingen er waren voor de FBI na Moralago. Hier zijn de 22 pagina’s van Homeland security met de informatie waar Bloomberg om had gevraagd.

Biden heeft een vorm van binnenlandse oorlogsvoering verklaard aan Trump, waarmee hij een burgeroorlog riskeerde.  Het is duidelijk dat de Biden administratie niet zal rusten tot ze iets vinden waar ze Trump op kunnen pakken en veroordelen. Daarom hebben ze begin deze week meer dan 50 mensen uit de Republikeinse hoek gedagvaard. Republikein zijn betekent vandaag de dag opeens ‘misdadiger’. Maar wanneer je als president staatsgevoelige informatie achterhoudt, zoals Barack Obama deed, en presidentskandidaat Hitlary Clinton of  Hunter Biden, de zoon van de democratische president Hunter Biden, dan krijg je vrijstelling. Diplomatiek onschendbaar in eigen land. Alsof ze een vreemde mogendheid zijn. Vreemd is het zéker!
Wél gaan ze achter Trump en zijn supporters aan alsof het hun beroep is. Mensen die kolonel Decker van the A-team kennen of Agent Herman van Jelger de Goochelaar zullen snappen dat de pathologische OCS (in dit specifieke geval ook wel bekend als Trump derangement syndrome) een ongezonde obsessie is, die moet afleiden van de eigen kerfstok. Biden weet dat Trump hem op de hielen zit over de set up van 6 januari 2020.
De heksenjacht op Trump en zijn achterban heeft niks te maken met het achterhouden en illegaal in bezit hebben van documenten uit het Witte Huis. Dit gaat over het belastende materiaal dat Trump had verzameld tegen Biden, inclusief zijn betrokkenheid in de louche zaken waarin zijn zoon Hunter verstrikt raakte met Oekraïense oligarchen en corrupte officials waar daddy, Big guy Biden wel degelijk direct bij betrokken was. En ja, het kan nóg erger, het geval waar Hunter Biden direct zaken deed met de CCP in Beijing dat resulteerde in onder meer de twijfelachtige transactie van 950 miljoen vaten ruwe olie aan staatsvijand China. Zéker gezien de huidige brandstof- en energiecrisis.  En ligt hier een link met de roof van miljoenen vaten ruwe olie door de Amerikanen uit Syrië die momenteel plaats heeft. Zou dit de noodzaak kunnen onderstrepen om van de lastpost een zondebok te maken en dus de koortsachtige poging van Biden om Trump te criminaliseren en zo van het bord te halen?

Er zijn meer invallen en huiszoekingen gepland zoals Maralago. En dat kan maar één ding betekenen: Bidens FBI heeft nog niet gevonden waar ze werkelijk naar op zoek zijn. De tactiek is eenvoudig doch beproefd, aangezien Biden het rechtssysteem en de FBI aan zijn kant heeft staan, keren zij de zaak die tegen hen gebruikt zal worden om, en beschuldigen voormalig President Trump ervan fraude te hebben gepleegd in de verkiezingen van 2020 en de resultaten te beïnvloeden cq ongedaan te maken.

Er word veel heisa gemaakt over het achterhouden van o.a. nucleaire codes door Trump en andere staatsgeheimen. Door de details te onderdrukken dat het hier puur om het doorbreken van een lange traditie betreft waarbij symbolisch in een zwarte koffer de lanceercodes door de oude president aan de nieuwe president worden overgedragen. Trump verrekte dit en dit wordt nu aangewend om Trump en zijn support te vervolgen voor iets waar nog nooit een ex-president voor is vervolgd. Als ze daar eerder mee begonnen waren dan hadden Obama, Cheny, de Clintons, Kelly en de Bidens maar ook de Bushes allang achter slot en grendel gezeten. Dat is hoe hypocriet dit is.
Fake it till you make it is nu hun laatste resort. Het is er op of er onder voor deze maffiose bende die als dekmantel en onder de vlag van de Democratische partij stoïcijns en enigszins gehaast hun agenda verder door duwen, met een uitgestreken gezicht en met deze gedementeerde clown als trekpop.

Is er ergens nog een exit?
Misschien..

Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik heb daar persoonlijk maar één antwoord op: het houdt namelijk niet zomaar op, niet vanzelf. En wie nu nog denkt dat het allemaal wel los zal lopen en dat het tij weer ten goede zal keren, die kan ik ook direct uit de droom helpen. Wij, de mensen met een doelwit markering op ons hoofd, de onbenullen die niet snappen wat er gaande is. Die niet georganiseerd en gestructureerd met een plan, een beetje rondkrioelen op deze aardkloot. Waggelend door het leven gaan als een stel blinde en dove dodo’s, zijn een makkelijke prooi voor de kleptocraten. Een occult gezelschap dat langzaam maar gestaag het vuurtje aanwakkert onder de glijdende schaal die ons in kikkers heeft veranderd. Zijn onze jagersinstincten zo ver afgestompt dat we het niet eens meer herkennen wanneer er op ons gejaagd wordt?
Waarom herkennen zoveel mensen de wolf in schaapskleren niet van de kleptocratie die weliswaar dankbaar gebruik maakt van Trumps horkerige manier van doen, maar de blanke pit erachter niet zien terwijl de kleptocraten die ons deze Great Reset anaal door de strot duwen, het échte tuig is? Je zou denken dat de weg naar de macht, nstagneert zodra je je politieke tegenstander de zondebok maakt van jouw wandaden. Maar nu de globalisten van het Amerikaanse departement van de deepstate middels grootschalige verkiezingsfraude de rechterlijke en de uitvoerende macht openlijk kunnen misbruiken, is dat precies wat ze gedaan hebben.

En vervolgens gaan ze achter de gewone Amerikaan aan… Mocht je desondanks nog steeds denken dat dit een Amerikaans probleem is, dan staat je nog wat te wachten. Want de hele Biden administratie danst net zo hard naar de pijpen van hun Globalistische meesters in Geneve en Davos als Mark Rutte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *